Aktuality

pexels-photo-30342b

Terry Pratchett

19.3.2023

Démoni existovali alespoň tak dlouho jako bohové. Rozdíl mezi nimi je zhruba takový jako mezi teroristy a bojovníky za svobodu.

Zeměkoule

4.3.2023

Zeměkoule má jádro- základ, a pak různé vrstvy až k povrhu. Když se uvnitř Země nahromadí napětí, něco se pohne. Například vybuchne sopka, nebo nastane zemětřesení. Stejně je to s naším životem. Máme každý svůj základ, různé vrstvy historických souvislostí, a také, když se uvnitř nás nahromadí napětí, něco se stane. Kdo si postaví dům u sopky a počítá s tím, že se nic nestane, nežije v realitě. Země, a my s ní, se pohybuje v prostoru, kterému není možné beze zbytku porozumět a který vše přesahuje.

Nabídka

2.3.2023

Kromě jiného budou na víkendových konstelacích tato témata. Kdo chce, může se připravit dopředu.

1. TO, co mi v životě přináší největší potíže

 2. TO, co je jen moje a To, co mám za někoho

3. V jaké modelové RK bych si chtěl/a ověřit, jestli už stojím dobře (např. muž a žena atd.)

Symptom drahota

27.2.2023

Na současnou drahotu se můžeme podívat jako na malý symptom, který ukazuje, že současná společnost (a my v ní) žije mimo ŘÁD, mimo důležité věci. Zakrývací funkce tohoto symptomu je v tom, že “řešíme” inflaci, investice nebo energie. O nerovnováze v systému také vypovídá, že chudí chudnou a bohatí bohatnou. Stále ale platí: Lepší něco malého, nežli něco velkého.

Dotýkání

17.2.2023

Dotknout se léčivě nejhlubších zranění, například skutečného traumatu jedince, je možné slovem, činem, nebo tělesným kontaktem. Základním předpokladem pro to je vnímavá přítomnost protagonisty. Projevený zájem, vnímavá přítomnost druhého člověka proces úzdravy zkrátí, často by se to bez účasti druhého ani nepodařilo.
Nadání pro vnímavou přítomnost má i ZLO. ONO přesně ví, jak nám nejvíc ublížit.

Zrod křivdy

14.2.2023

Křivda se rodí z vlastního očekávání a mylných předpokladů. I když je útok, nespravedlnost, odmítnutí, zrada, lež atd. veden proti nám, do značné míry nemá s námi nic společného. Takové konání charakterizuje/definuje onu osobu/společenství, a my jsme pro něj/ně objektem. Když je mi například partner nevěrný, můžu být ukřivděný, nebo lépe, můžu prožívat bolest. Také můžu říct: “Vždycky to budu chtít a přijímám, že to nikdy nedostanu.” Bolest je něco jiného než křivda.

Z vesmíru

13.2.2023

Pozemské ambice by pravděpodobně vybledly, kdyby se na Zemi naráz objevili Mimozemšťané. Při této představě by se i teď mohlo povést uvidět, co je opravdu důležité.

Řád uvnitř

8.2.2023

Řád je uvnitř každého. Jde o to, co je potlačeno nebo akcelerováno – systémovým zapletením nebo později osobním rozhodnutím.

Dobro

3.2.2023

Dobro se šíří DÁVÁNÍM bez záměru – pro dobro samo z dobré vůle.

Vrána k vráně sedá – systémová logika

28.1.2023

U nás, na Frýdlantsku – včetně naší obce, je většina původního obyvatelstva vystěhovaná a místo nich jejich majetky získali noví přišedší. S tím je spojená vina, která není doteď reflektovaná. Například se to projevuje nešťastnými událostmi v rodinách, “nezaměstnaností”, drogovými závislostmi atd. Mnoho lidí cítí křivdu na všechny strany, jsou v pozici oběti. V prezidentských volbách systémově logicky volili toho kandidáta, který vystupoval jako oběť (nebo agresor) a spasitel.

Tak co to je?

26.1.2023

Existuje nemalá skupina lidí, která je v rámci hledání NĚČEHO ochotná dobrovolně opustit na čas svůj “západní” standard a pobývat například v indickém klášteře, kde panuje přísný ŘÁD. Nebo se účastní různých osobnost rozvíjejících seminářů a plní zadané úkoly, třeba i v drsných podmínkách. Pak se zase vrátí domů a opět trpí syndromem vyhoření, partnerskými obtížemi, nezdarem v podnikání atd. No, tak co to je?

K obrazu svému

22.1.2023

V konstelacích vidíme, jak často jsou naše rodinné příběhy skrytě i veřejně předávané “desinterpretátory”, a my, potomci, to bereme jako PRAVDU a předáváme je zase dál. Účelem takového jednání je vyhnout se vlastní odpovědnosti a vyhnout se důsledkům našeho jednání. Je to projevem loajality dítěte k systému. Tato snaha jde dokonce tak daleko, že si tvoříme takové příběhy sami o sobě. Například tím, že rádi na něco, co se nám nehodí, zapomeneme, vysvětlíme si to, omluvíme, obviníme někoho jiného atp. Nedáme tomu, co k nám patří, místo. Takto stvořené příběhy nás ale vzdalují od reality, a tím i od dospělosti. V politice se tomu říká propaganda: … Polsko před 2. válkou napadlo Německo, Němci našli na pobřeží mrtvého spojeneckého důstojníka s “plány” na invazi, v roce 1968 jme dostali naléhavý dopis, abychom přijeli zachránit lid Československa před kontrarevolucí, šíříme demokracii (chceme vaše nerostné bohatství), musíme se očkovat, abychom ochránili naše seniory, nebo dostal jsem výhružný dopis, tak je nutné…

Malé pošťouchnutí

20.1.2023

Někdy jen malé pošťouchnutí, malá síla, nahodilé setkání nebo nápověda rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu, o zisku nebo ztrátě, o spokojenosti nebo nespokojenosti. Buď přijde v pravý moment, nebo ne. Ale štěstí přeje jen připraveným. Připravení také vědí, že ne všechno, co se aktuálně tváří jako zisk, je ziskem i později.

Projde, co potřebujeme

15.1.2023

Když chtějí drogoví obchodníci, aby zamýšlený kontrakt vyšel, sami zařídí, aby vedlejší zásilka byla odhalená. Odvedou pozornost a “vlk se nažere a koza zůstane celá”. Umí tohle děti s rodiči, ženy s muži a politici/mocní například tím, že máme dovoleno si vybrat ze stejných kandidátu jednoho z nich.

Opakování

12.1.2023

Symptom (třeba dítěte, společenský…) má dvě funkce: Upozorňovací a zakrývací. Upozorňuje na nerovnováhu a současně zakrývá příčinu svého vzniku. Takže když obětavá matka tahá své dítě po doktorech a dítě je stále nemocné, jen zalévá symptom, místo aby se zastavila a zamyslela se, na co symptom dítěte ukazuje, co že to ona nebo otec dělá, případně nedělá. Stejné řešení je, když má symptom například firma, škola – organizace, nebo se jedná o symptom společenský. Nic nepomůže, když se pouze vymění lidé nebo léky.

Pravda

9.1.2023

Může se stát, že to, co my považujeme za pravdu, se později ukáže jako omyl. Dost často se to děje s rodinnými příběhy, kde emoce hrají svou roli (otec není otec, nemanželské děti, vina otce/matky atd.). Pak se ale také může stát, že to, co je pravda, se označí jako lež. To se děje výhradně z mocenských ambic a obvykle je to vědomý, chladně vykalkulovaný scénář (slunce obíhá kolem země, náš bůh je ten správný, očkování proti covidu ochrání před přenosem, soud rozhodl, tak jsem nevinný atd.).

Předsevzetí

4.1.2023

Předsevzetí “dát věci do pořádku” je obvykle projevem nesouhlasu s tím, jak to bylo, odkud jsem přišel. Předsevzetí a ochota přijmout svůj díl odpovědnosti úplně stačí.

Vždycky…varianta

3.1.2023

Vždycky to budu chtít a přijímám, že to nikdy nedostanu a že nemám žádnou možnost si to opatřit jinde.

Důchodce

1.1.2023

Od roku 2023 jsem jen důchodce.

Důvody nehrají roli

26.12.2022

Když vyhovíš zlu – neřádu, tak ho podporuješ.

Chléb a hry

22.12.2022

Slavíme: Štědrý den -vánoce, První máj, Nový rok, Mezinárodní den žen, Vznik republiky, 17. listopad, Srpen 1968, Druhá světová válka, narozeniny Ježíše, Budhy, Dia… a války pokračují, křesťané se navzájem upalují, inflace roste, přírodu člověk devastuje, sousedi se nenávidí, děti jsou rodiči zneužívané, chudí jsou chudší atd. a my slavíme vně, co je nám předkládáno k oslavování, pravděpodobně proto, abychom neměli čas na oslavu a uvědomění si své vlastní velikosti -oslavu dovnitř.

Volba

19.12.2022

Vem to jako jejich volbu. I pro ně je to cesta.

Rušíme

15.12.2022

Protože se přihlásilo málo zájemců, rušíme seminář v Železném Brodu 17.12.2022- Inkluze ve škole. Cyklus bude pokračovat v lednu. Více na stránkách.

Rozdávat

14.12.2022

Jakmile začneme rozdávat, většina z obdarovaných má MÁLO. Děti chtějí víc bonbonů, víc času na počítači, bohatí víc bohatství, chudí víc pomoci, potravin, lepší ubytování, děti víc času a prostoru na rande, na zábavu, víc odvozů do školy, na kroužek, větší kapesné atd. To má kromě jiného riziko, že obdarovávaný přestane využívat vlastní potenciál a pověsí se na “zdroj uspokojování”, který následně označí za příčinu vlastního utrpení.

Oznámení

10.12.2022

Od roku 2023 bude programy organizovat a mít v režii Aleš Pavelčák. Igor Pavelčák se akcí bude účastnit jen jako host. Stránky i kontakt zůstanou po určitou dobu, jak jsou. To znamená, že akce příštího roku budou k dohledání na stávajících stránkách. Případné platby za akce/programy v příštím roce jsou na nový účet až od ledna 2023. Všechny platby v roce letošním jsou na účet stávající.

Vždycky…

8.12.2022

“Vždycky to budu chtít” je vyjádřením souhlasu k nároku dítěte směrem k matce. “Nikdy to nedostanu” je respektování reality. Proto chtít po matce, co nemá, nebo zabývat se křivdami a výčitkami je destruktivní scénář a dítě na to nemá právo. Výhodnější je souhlasit se vším.

“Vidět” partnera

5.12.2022

Rozhodnout se, že partnerovi nevyhovím, je víc, než když ho i jeho potřeby ve svém konání úplně vypouštím. Ještě víc je, když se ve svém rozhodování zabývám tím, co by asi chtěl partner, nebo dokonce když mu chci udělat radost (ne sobě!).

Váhání

1.12.2022

Jedním ze znaků loajality dítěte k rodičům (matce, otci) je pocit viny nebo váhání říct si, co od nich doopravdy chce, potřebuje. Když dítě rodičům nechá to jejich (například jejich odpovědnost), je to souhlas s tím, jak to bylo. “Souhlasím se vším” je podmínka dospělosti.

Inspirace

25.11.2022

Náš život se odehrává v systémovém rodinném kontextu. Kromě toho je ovlivněn aktuální dobou a společenským děním. Události, které během života zažíváme a prožíváme, mají z určitého pohledu charakter symptomu (například společenského) a mohou nás inspirovat k zamyšlení a následně k porozumění systémovým souvislostem, které tak či tak mají na nás vliv. Je rozdíl nechat se strhnout “velkou myšlenkou” vůdce a zaplatit za to svým životem, nebo porozumět o co jde a v dané situaci ochránit to své, jak je to jen možné.

Rezonance

16.11.2022

Když je ŘÁD respektovaný, může člověk v těle zažívat pocit rezonance s proudem života. Když ŘÁD respektovaný není, i to může v těle cítit, když bude chtít.

Něco ze setkání v Brodě 19.11. 2022 – Dynamická rovnováha v systému

15.11.2022

Systém je definování hranicí a prvky systému (například rodina, město, stát atd.) Každý prvek systému má tendenci se rozpínat na úkor toho druhého. Když se zjistí, že daný prvek přišel o tuto základní charakteristiku, nebo že nemá sílu se bránit – tj, není přiměřeně agresivní, ostatní jeho místo zaberou. Děti se v pokojíku nebo ve třídě perou, aby si obhájily své zájmy. Běžně se potkáváme s viry, ale když máme obranné látky, neonemocníme. Není to proto, že se s viry domluvíme, aby nás nechaly. Z těch samých důvodů máme na dveřích zámky a armáda tanky.

Jestliže uvěřím

12.11.2022

Jestliže uvěřím v existenci boha a v boží plán/záměr, pak také musím přijmout existenci ďábla a jeho záměry. Některé věci a události se mimo tento rámec obtížně vysvětlují a chápou. Systémová rovnováha.

Oznámení

8.11.2022

Od roku 2023 bude programy organizovat a mít v režii Aleš Pavelčák. Igor Pavelčák se akcí bude účastnit jen jako host. Stránky i kontakt zůstanou po určitou dobu, jak jsou. To znamená, že akce příštího roku budou k dohledání na stávajících stránkách. Případné platby za akce/programy v příštím roce jsou na nový účet až od ledna 2023. Všechny platby v roce letošním jsou na účet stávající.

Ztráta

6.11.2022

Když překročíme určitou hranici, není možné se vrátit zpět, jakkoli by se to jevilo výhodné: potrat, nevěra, výchova, stará/nová práce atd. Když rodiče dětem (politici lidem) příliš povolují/dávají- nebo utahují/nedávají, dojde ke zhroucení původního konceptu, a to nejčastěji za velkých obtíží a ztrát. Motivace pro takové jednání vychází vždy z osobnostních charakteristik jedince s mocí (rodič, šéf, politik…)

Křivda

4.11.2022

Když cítíme křivdu, nepomůže ke spokojenému bytí se v ní babrat ani snaha ji vysvětlit. Stejně jako když prožíváme strach, prostě ji máme. Nejlépe je u pocitu křivdy pobýt, dát mu/jí místo. Pak má šanci se přeměnit například na BOLEST.

Osobní a kolektivní svědomí v praxi

29.10.2022

Můžeš si svobodně říkat a dělat, co MY považujeme za správné. V opačném případě tě vyloučíme (= zakážeme, zkompromitujeme, uvězníme…), případně upálíme jako Jana Husa. Tomu říkáme svobodná volba.

Počítám s tím

27.10.2022

Počítám s tím, že rodiče všechno dětem neříkají a jako rodič i jako dítě to beru na vědomí. Počítám také s tím, že mocní/politici obyčejným lidem všechno neříkají a obraz o realitě o další rozměr nechávám otevřený – jako v rodině. Věci mohou být i jinak, než se jeví.

Přihlaš se!

23.10.2022

Pracoval jsem s rodinou, jejichž předci se v Sudetech před válkou přihlásili jako Němci k Říši. Pro Říši byl jeden syn odvedený na frontu a záhy byl zabit. Druhý syn odmítl válku, tak ho pro Říši popravili. Pak se k něčemu přihlaš (nebo si dobře vyber).

Kolektivní vina

21.10.2022

Kolektivní vina existuje – v rodinných i společenských systémech. Teprve až ji jedinec přijme, může se osvobodit.

Změna/Oznámení

17.10.2022

Od roku 2023 bude programy organizovat a mít v režii Aleš Pavelčák. Igor Pavelčák se akcí bude účastnit jen jako host. Stránky i kontakt zůstanou po určitou dobu, jak jsou. To znamená, že akce příštího roku budou k dohledání na stávajících stránkách. Případné platby za akce/programy v příštím roce jsou na nový účet až od ledna 2023. Všechny platby v roce letošním jsou na účet stávající.

Konstatování

12.10.2022

Když při rodinných konstelacích není zástupce “v roli” (je jedno jestli vědomě nebo nevědomě), zabírá pro sebe prostor původně určený pro protagonistu.

Staré věci

8.10.2022

Ve 20. a 30. letech odbory v USA ovládala mafie a když bylo potřeba něco- někoho prosadit, svezli se lidi autobusy do místa s buřty a byla stávka. Za socialismu odbory nestávkovaly, nebylo potřeba, odbory a jejich předáci podporovali “jednotnou linii strany a vlády a jejich vedoucích představitelů” (tak na co byly odbory?). Po nedávné protestní akci nespokojených lidí s vládou a vládnutím lidí u moci na Václaváku svolali odboroví předáci svou stávku za – nevíme co doopravdy. Jen víme, že náčelník odborů kandiduje na prezidenta. Staré věci.

Zapletení

3.10.2022

Když dítěti “chybí” matka, má tendenci ten deficit kompenzovat v práci, koníčcích, postavení, vztazích… Lepší pro něj i pro jeho okolí je, když se toho požadavku vzdá.

Práce na sobě – práce pro změnu

28.9.2022

Vůbec není jisté, že lidé, kteří “pracují na sobě”, pracují také na své změně.

Co jsem radši zapomněl

28.9.2022

Podobně jako ve focusing, kde se “zapomenutá” témata bez naší vůle vynořují a zpřítomňují, je možné se prostřednictvím konstelací setkat s tím, co je právě teď nejdůležitější, co odsunujeme, přehlížíme, na co jsme radši zapomněli nebo nedáváme tomu tu patřičnou důležitost (tj. vylučujeme ze systému). Na říjnovém setkání na semináři rodinných konstelací nabízíme téma “Co jsem radši zapomněl”. Nedořešená/zapomenutá témata budeme stavět jako symptom – a uvidíme.

Mocenské rituály

12.9.2022

Když se podíváme ZA , uvidíme skutečný příběh oslav narozenin, úmrtí, výročí atd. Umřela anglická královna, představitelka bezohledné koloniální expanze. Už sousedi VELKOU Británii berou jen s výhradami. Co má skutečnou hodnotu trvá v čase a nemění se. Například když žena porodí dítě.

Podle mě!

4.9.2022

Chtít věci výhradně podle sebe je popírání nezvratitelné osudovosti a plivání na matku a otce. Opravdová síla je v přijetí a souhlas s omezeními vyplývajícími z toho, odkud jsme přišli.

Tryzna

31.8.2022

Vyvolení staří lidé umírají ve světle ramp a za nadšeného potlesku lidu, a tak jen málo lidí reflektuje smrt obyčejného člověka (když se to netýká rodiny), natož že umírají iluze o našem světě. Staří umírají, to je v řádu, nefunkční systém umírá, to je v řádu…

Scénář

20.8.2022

Snaha obhájit a zachovat nefungující scénáře produkuje vznik nových a nových “píčovin” a zvětšuje propast mezi nimi a realitou. Je to pouze mocenská ambice jedince (skupiny), za kterou zaplatí ale všichni členové daného systému. Že se takový scénář musí zhroutit je nevyhnutelné. Současně platí, že každý potřebuje určitou dávku utrpení na to, aby udělal změnu – pro někoho je ta dávka smrtelná.

Důležitá zpráva z rádia!

14.8.2022

V Egyptě uzdravili zraněného starého delfína a vypustili zpět do moře.