TO VÍCE

Rodinné konstelace odkrývají rodinná tabu a systémovou loajalitu, která brání jedinci žít svůj život naplno. Cílem rodinných konstelací je nastolení rovnováhy v systému. To se pak promítne v životě protagonisty i jeho blízkých. Nebývá výjimkou, že když je v procesu rodinných konstelací “vyhověno” zakázce protagonisty, případně “jak je dobré, aby TO dopadlo”, nebo dokonce morálce, nerovnováha v rodinném systému se nejen nevyrovná, ale ještě více se prohloubí. Proto je nutné, aby zástupci neměli žádný koncept a byli plně oddáni tomu VÍCE, co přichází, a autenticky to sdělovali. Ještě důležitější je tento postoj u lektora.