Pozitivní diskriminace, integrace

Pozitivní diskriminace je vždy diskriminace. Ačkoliv jsme všichni „jedné krve“, máme často i v rodinách tak nesmiřitelné názory, jak má vypadat „správné žití“, že to vede k hluboké nevraživosti a někdy i k nenávisti. Integrace různých kultur  tak není možná. Model pozitivní diskriminace slouží k zakrytí skutečného záměru –tj. zneužití financí a tématu pro vlastní individuální  mocenské zájmy.

Změny změn

Není v našich možnostech předvídat, vzhledem k aktuálnímu zavirování našeho bytí, kudy se budou omezení ubírat. Změny budou na stránkách, akce je nutné vždy ověřit, potvrdit si, že budou-nebudou.

Virus jako symptom

Pro mnoho lidí je výhodné aktuálně se zabývat “virem” a spoléhat se, že i pro mě najde někdo řešení. Systémovou nerovnováhu to ale nevyřeší. Každý sám, každý s tím svým.

Vlastní cestou

Když se něčemu naučíš – třeba od rodiče, nebo učitele – je pak důležité jít vlastní cestou. Usilovat od samého začátku, nebo dokonce, když mi nic jiného nezbývá než “jít vlastní cestou”, je podobné, jako brodit se hlubokým sněhem, nebo se prodírat houštinou. Stojí to mnoho sil a často je to nebezpečné. Výhodnější je jít “v něčích stopách”, po cestě, a teprve pak, až cesta skončí, jít dál sám. Ničemu neprospěje, když předčasně vyčerpáš své síly, aniž by sis později mohl říct, že to mělo smysl.