Profesní životopis

Mgr. Igor Pavelčák
Datum narození: 9.9.1958
Vzdělání:

1977 – 1982
Pedagogická fakulta UK v Brandýse nad Labem, obor TV-BV pro 5. -12. ročník.
1995 – 1999
Základní sebezkušenostní výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii se zaměřením na závislosti při Skálově institutu v Praze
1996 – 1997
Výcvik: „Lidský vztah jako součást profese – od nadšení k profesionalitě”
1997 – 1998
Základní kurz focusing, kurz provázení, kurz lektorský, učitel focusing
2000 – 2004
Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch při Pražském psychoterapeutickém institutu, pobočka Liberec
2002 – 2004
Trénink: Rodinné konstelace podle B.Hellingera – Institut rodinných konstelací, Bhagat J. Zeilhofer

2007 – Výcvik v systemické supervizi a koučování, IKOS Praha

Zaměstnání:
1982 – 1994
učitel na ZŠ
1994 – 1995
Preventivní a krizové centrum LOCUS L (zřizované občanským sdružením)
Terapeut: práce individuální i s rodinami, osvětová činnost na poli primární prevence sociálně patologických jevů
1995 – 2002
Středisko výchovné péče pro děti a mládež (SVP) Locus L – Liberec – terapeut-pedagog: individuální, skupinová a rodinná terapie, osvětová a klubová činnost, preventivní programy pro učitele i žáky, lektor výcviků peer programů a tréninků psychosociálního rozvoje, vedoucí rodičovské skupiny pro rodiče dětí závislých na drogách
2002 – 2003
Terapeutická komunita pro drogově závislé v N.Vsi socioterapeut
od r. 2003 – 2014
Středisko sociální a psychologické péče Česká Lípa – poradna pro rodinu – rodinný poradce
od r. 2002
Soukromá poradenská a lektorská praxe – pořádání kurzů a lektorská činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro žáky, studenty  učitele; kurzy focusing; semináře RK

Aktivity (ukončené):

 • člen Pracovní skupiny primární prevence při Okresní protidrogové komisi v Liberci
 • spolupráce s Technickou Univerzitou v Liberci při realizaci programu dalšího vzdělávání pedagogů a studentů
 • člen a lektor pracovní skupiny pro oblast primární prevence drogových závislostí při Skálově institutu v Praze
 • člen  Protidrogové komise Libereckého kraje
 • lektor protidrogových programů v rámci mezinárodní spolupráce v Euroregionu NISA
 • poradenská činnost v Poradním a setkávacím centru ve Frýdlantu
 • poradenství a rodinná terapie v K- centru Liberec
 • spolupráce s KHS a Zdravotnickým ústavem v Liberci
 • spolupráce s pedagogickými centry při dalším vzdělávání učitelů (drogy, vztahy)
 • Komunitní plánování v Liberci- skupina závislosti

Publikace:
kniha: “Příručka sebeobrany pro učitele a pro statečné rodiče”
kniha: ” Symptom ve službě” (spoluautorka: Martina Kunclová)

Kurzy, semináře:

Komunitní práce, Psychosociální průprava v rámci projektu “Rok v YMCA“, Práce s časovou osou; Poradenská propedeutika – AMRP.

Supervize:

 • klientská: J.Heller, M. Frouzová, J. Šikl, D. Dobiášová, K. Hájek, VL.Chvála, L. Trapková, Fr. Matuška, Vr. Strnad
 • týmová: J. Kožnar, M. Frouzová, J.Vodňanská, M.Kinkor
 •  vlastní praxe: supervize v rámci řešení školní problematiky a výcviku pedagogů, supervize práce s klienty  v K-centru Liberec, supervize v K-centru Trutnov; Dětský domov Frýdlant, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví město Česká Lípa, Mateřské centrum “Mateřídouška” Hejnice, Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou.
  Rodina “24” o.s.

Koučování:
Koučování týmu vedení organizace v procesu aktuální změny, individuální koučování majitelů středních a velkých firem v krizové situaci.

Důchodce k 31.12. 2022 

Základní filozofie

Když je člověk zdravý a v životě ho potkají pouze potíže, se kterými si sám dovede poradit, nepotřebuje cizí pomoc nebo podporu. To se skoro nikomu nepoštěstí. Chlapi zajdou „pokecat na pivo“, ženské si jdou „podrbat“. Od toho máme přátele nebo někoho blízkého z rodiny. Často to stačí. Jsou ale situace, kde nic takového nepomáhá a bolest, zoufalství a bezmoc narostou do té míry, že mohou ohrozit sám život. U tělesných nemocí neváháme a jdeme k lékaři. S vděčností pomoc přijímáme. Pokud je někomu v důsledku obtížné životní situace těžko na duši, velmi často váháme zajít za odborníkem. Není to „u nás“ zvykem. Situace se vždy nějak vyřeší – to je pravda. Ukazuje se ale, že v řadě případech jsou následky a zranění hlubší, než by mohly být, kdyby člověk odbornou pomoc vyhledal. Nejvíce je to vidět v situaci, kdy problémem se stanou drogy.

Základní filosofií mé praxe je přesvědčení, že v každém problému je obsaženo i uspokojivé řešení, které Klient pro své zapletení není s to sám objevit. Proto se z největší části považuji spíše za průvodce a „odkrývače“ zdrojů. Existují jistě také osvědčené postupy, které lze v rámci poradenství samozřejmě také nabízet. Nikdo neumíme všechno, a někdy proto doporučuji pro danou věc využít služeb jiných pracovišť.

Bez ohledu na to, co děláme, kdo jsme nebo kde žijeme, všichni máme něco společného – narodili jsme se z mámy a táty stejně jako oni. Patříme do určité rodiny. Rodina je systém, který má vliv na to, jak se díváme na svět, jak cítíme, jak myslíme a jednáme. Ovlivňuje kvalitu našich vztahů, zdraví, života. Proto současnou nebo původní rodinu považuji za zdroj možných obtíží i řešení. Nemožné pro mě také je nevidět spojitost mezi psychikou a tělem (psychosomatický pohled) a spirituální rozměr našeho bytí projevující se v přirozeném řádu života.

Vždy respektuji rozhodnutí klienta. Jen on sám ví, co je pro něj v danou chvíli nejpřijatelnější. Na určité úrovni jsou klient a poradce také partneři, kteří se mohou na spolupráci svobodně dohodnout nebo ji odmítnout. Klient nese odpovědnost za svá rozhodnutí, ať už jsou doporučení poradce jakákoliv. Poradce nikdy není víc než klient.

IP