Poradenství – ukončeno

Rodina

I když si nemůžeme vybrat, do jaké rodiny se narodíme, ovlivňujeme život v ní svým jednáním. To na jedné straně představuje závazek, ale na straně druhé to dává naději v případech, když se objeví v rodině obtíže. Důležité je, jak se daří dětem, jak prospívá partnerský vztah a vliv prarodičů na současnou rodinu. [read more="Více..." less="...méně"] Všichni máme společné to, že jsme se narodili rodičům – patříme do nějaké rodiny. Také to patří k řádu světa. Život jako takový je ale velmi pestrý a různorodý. Jedinou jistotou je, že  když se narodíme, tak pak také zemřeme. Existují války, nemoci, rodiče se…
Více...

Duševní hygiena

…kdo chce jít, toho osud vede, kdo nechce, toho vleče… Kdo pečuje o své duševní zdraví, má větší pravděpodobnost, že zůstane zdravý a vitální. Je v kontaktu sám se sebou, přijímá a respektuje realitu. Nehrozí mu také syndrom vyhoření („burnout syndrome“). Účinnými metodami jsou, vedle celé řady jiných, pohybové aktivity a metoda FOCUSING. [read more="Více..." less="...méně"] Velmi mnoho lidí vůbec neví, co ve skutečnosti doopravdy chtějí. Dělají věci, které jsou „správné“, ale pohoda stále nepřichází. Opravdovými impulsy našeho jednání nejsou impulsy z „hlavy“, ale ze „srdce“. Když se nenaučíme také vnímat vnitřní impulsy a potřeby, vyhlásíme válku uvnitř sebe. Válka vždy přináší utrpení.…
Více...

Práce s tělem

V těle přebývá „duše“ . Tělo je „chrám“, o který je nutné pečovat. Nejlepší jsou pohybové nebo sportovní aktivity a rozvoj vnímavosti tělesného prožívání. Tělo reaguje na psychickou pohodu i nepohodu. Existuje prokazatelná psychosomatická souvislost řady nemocí. Přiměřenou pozorností k tomu, co se v těle odehrává, a vhodnými činnostmi, můžeme předejít mnoha zdravotním komplikacím. [read more="Více o práci s tělem..." less="...méně"] Všichni jsme to už někdy zažili: Když je nám úzko, sevře se nám krk, někomu se strachy třesou nohy, trému cítíme v břiše. Někdy nás bolí nohy, protože už něco „nemůžeme ustát“, někdy ruce, protože už TO „nemůžeme unést“, někdy trpíme…
Více...

Zlobící děti

Rodiče jsou šťastní, když děti jsou šťastné. Nikdo však nemůže jít životem a neubližovat. Když děti „zlobí“, rostou k samostatnosti. Když zlobí „moc“, je dobré se podívat, co se doopravdy děje. Neexistuje žádná opravna „rozbitých“ dětí ani univerzální rada. Po možných souvislostech je nutné pátrat v rodině. Nejdůležitější pro dítě jsou jeho rodiče a rodina. [read more="Více..." less="...méně"] Za každou naší činností člověka je cíl něčeho dosáhnout.  Co chtějí děti, když zlobí? Zpravidla chtějí na něco nebo na sebe upozornit. Někdy také chtějí získat výhodu, která jim nepřísluší (například oproti sourozenci). Pro každého „zlobící děti“ znamenají něco jiného. Pro někoho je…
Více...

Drogy

Když máte  jakékoliv podezření, že drogy začaly nepříjemným způsobem ovlivňovat váš život, neváhejte a vyhledejte odborníka. Nespoléhejte na to, že je možné se s drogou domluvit. Bylo by omylem se domnívat, že drogy jsou jen pervitin, kokain nebo heroin. Mezi drogy (kromě cigaret a alkoholu) patří také marihuana, hašiš, rozpouštědla (toluen), houby lysohlávky, „tripy“, extáze, ale také například durman a léky aj. [read more="Více..." less="...méně"] Drogy nejsou ani špatné ani dobré. Jsou součástí našeho života. Potíž vzniká, když jsou zneužívány. To, co nás nejvíce zneklidňuje, není ani tak jejich účinek, ale jejich dopad na osobnost člověka a životní způsob s drogami…
Více...

Hráčství

Hra patří k životu člověka. Když ale člověk kvůli hraní krade, podvádí nebo není schopen běžného života, jedná se o vážnou nemoc. V těchto případech se doporučuje co nejdříve vyhledat odborníka. Stejně tak, když někdo z rodiny má obavu z hraní některého člena rodiny. [read more="Více..." less="...méně"] Hrajeme si už jako děti. Hra v nás povzbuzuje tvořivost a fantazii. Kdo z nás někdy nepřemýšlel, že vyhraje velkou výhru a všechno změní nebo zařídí svět podle sebe? Hraní je také výzva dokázat, „že na to mám“. Pro děti má přiměřená hra zásadní význam ve zdravém rozvoji. Jestliže si dospělý pouze hraje,…
Více...

Alkohol

Pití alkoholu je společensky velmi tolerované. Pijí muži i ženy. Problémy s pitím zaregistruje nejprve nejbližší okolí pijáka. On sám dlouhou dobu nemá s pitím problém, má vždy důvod, proč musí pít. Někdy trvá ale mnoho let, než vznikne potřeba to řešit. Pokud se piják nebo jeho rodina pro změnu rozhodne, je vždy výhodné vyhledat odborníka. [read more="Více..." less="...méně"] Pití alkoholu je u nás běžná, tolerovaná a současně podceňovaná věc a to do té míry, že není takovou zvláštností potkat člověka závislého na alkoholu. Pijí muži i ženy. Jsou pijáci, kteří pijí „kvartálně“-tj. chvíli pijí a chvíli abstinují, a ti,…
Více...