Rodina

I když si nemůžeme vybrat, do jaké rodiny se narodíme, ovlivňujeme život v ní svým jednáním. To na jedné straně představuje závazek, ale na straně druhé to dává naději v případech, když se objeví v rodině obtíže. Důležité je, jak se daří dětem, jak prospívá partnerský vztah a vliv prarodičů na současnou rodinu. Číst více >

Duševní hygiena

…kdo chce jít, toho osud vede, kdo nechce, toho vleče…

Kdo pečuje o své duševní zdraví, má větší pravděpodobnost, že zůstane zdravý a vitální. Je v kontaktu sám se sebou, přijímá a respektuje realitu. Nehrozí mu také syndrom vyhoření („burnout syndrome“). Účinnými metodami jsou, vedle celé řady jiných, pohybové aktivity a metoda FOCUSING. Číst více >

Práce s tělem

V těle přebývá „duše“ . Tělo je „chrám“, o který je nutné pečovat. Nejlepší jsou pohybové nebo sportovní aktivity a rozvoj vnímavosti tělesného prožívání. Tělo reaguje na psychickou pohodu i nepohodu. Existuje prokazatelná psychosomatická souvislost řady nemocí. Přiměřenou pozorností k tomu, co se v těle odehrává, a vhodnými činnostmi, můžeme předejít mnoha zdravotním komplikacím. Číst více >

Zlobící děti

Rodiče jsou šťastní, když děti jsou šťastné. Nikdo však nemůže jít životem a neubližovat. Když děti „zlobí“, rostou k samostatnosti. Když zlobí „moc“, je dobré se podívat, co se doopravdy děje. Neexistuje žádná opravna „rozbitých“ dětí ani univerzální rada. Po možných souvislostech je nutné pátrat v rodině. Nejdůležitější pro dítě jsou jeho rodiče a rodina. Číst více >

Drogy

Když máte  jakékoliv podezření, že drogy začaly nepříjemným způsobem ovlivňovat váš život, neváhejte a vyhledejte odborníka. Nespoléhejte na to, že je možné se s drogou domluvit. Bylo by omylem se domnívat, že drogy jsou jen pervitin, kokain nebo heroin. Mezi drogy (kromě cigaret a alkoholu) patří také marihuana, hašiš, rozpouštědla (toluen), houby lysohlávky, „tripy“, extáze, ale také například durman a léky aj. Číst více >

Hráčství

Hra patří k životu člověka. Když ale člověk kvůli hraní krade, podvádí nebo není schopen běžného života, jedná se o vážnou nemoc. V těchto případech se doporučuje co nejdříve vyhledat odborníka. Stejně tak, když někdo z rodiny má obavu z hraní některého člena rodiny.
Číst více >

Alkohol

Pití alkoholu je společensky velmi tolerované. Pijí muži i ženy. Problémy s pitím zaregistruje nejprve nejbližší okolí pijáka. On sám dlouhou dobu nemá s pitím problém, má vždy důvod, proč musí pít. Někdy trvá ale mnoho let, než vznikne potřeba to řešit. Pokud se piják nebo jeho rodina pro změnu rozhodne, je vždy výhodné vyhledat odborníka.

Číst více >