Čím se řídíme

1. Anonymita a důvěrnost sdělení

Pokud klient nedá souhlas, nejsou žádné konkrétní informace poskytovány žádné osobě ani instituci.

2. Oblasti pro konzultace:

Závislosti (drogy, alkoholismus, hráčství)
Osobnostní a rodinná a partnerská problematika
„Zlobící děti“
Sociálně patologické jevy

3. Termíny konzultací

Konzultace probíhají v termínech stanovených po vzájemné domluvě terapeuta a klienta.

4. Konzultace

Konzultace jsou vedeny formou individuálních nebo rodinných setkání. Trvají zpravidla 1 hodinu. Do této doby je započítána i doba potřebná na organizační záležitosti (např. dohoda o termínu konzultace).

5. Platba

Cena jedné konzultace je 800,-Kč/1 hodinu. Pokud klient projeví zájem o konzultaci delší a je-li to možné a pro řešení problematiky přínosné, může konzultace trvat 1,5 hodiny. Cena této konzultace je 1200,- Kč. Platba se uskuteční vždy po skončení a v rámci konzultace. V jednotlivých indikovaných případech (např. závislosti) může být požadována platba zálohově.

Všechny platby, které jsou/byly do roku 2020 přijímány a dokladovány “dokladem o příjmu”, budou od 1.5.2020 realizovány převodem na účet: 2800744728/2010.

6. Změna termínu, zrušení domluvené schůzky

Změna termínu schůzky je možná po vzájemné domluvě klienta a terapeuta. Klient je srozuměn s tím, že platba za konzultaci je spojená s vyhrazeným časem schůzky -tj. přesný začátek a konec. Bez telefonického informování je maximální akceptované zpoždění začátku schůzky 10 minut. Pokud se klient nedostaví na domluvenou konzultaci a má i nadále zájem v konzultacích pokračovat, musí hradit platbu, jako by setkání proběhlo. Z této nutnosti je klient vyvázán, pokud se osobně omluví telefonicky (ne SMS) nejpozději dva dny před plánovanou konzultací. Klient si platbou rezervuje prostor pro konzultaci, podobně jako si kupuje lístky do kina. A podobně, když do kina nedorazí, peníze mu nebudou vráceny.

Pertoltice 29.3. 2020
Mgr. Igor Pavelčák

Základní filozofie

Když je člověk zdravý a v životě ho potkají pouze potíže, se kterými si sám dovede poradit, nepotřebuje cizí pomoc nebo podporu. To se skoro nikomu nepoštěstí. Chlapi zajdou „pokecat na pivo“, ženské si jdou „podrbat“. Od toho máme přátele nebo někoho blízkého z rodiny. Často to stačí. Jsou ale situace, kde nic takového nepomáhá a bolest, zoufalství a bezmoc narostou do té míry, že mohou ohrozit sám život. U tělesných nemocí neváháme a jdeme k lékaři. S vděčností pomoc přijímáme. Pokud je někomu v důsledku obtížné životní situace těžko na duši, velmi často váháme zajít za odborníkem. Není to „u nás“ zvykem. Situace se vždy nějak vyřeší – to je pravda. Ukazuje se ale, že v řadě případech jsou následky a zranění hlubší, než by mohly být, kdyby člověk odbornou pomoc vyhledal. Nejvíce je to vidět v situaci, kdy problémem se stanou drogy.

Základní filosofií mé praxe je přesvědčení, že v každém problému je obsaženo i uspokojivé řešení, které Klient pro své zapletení není s to sám objevit. Proto se z největší části považuji spíše za průvodce a „odkrývače“ zdrojů. Existují jistě také osvědčené postupy, které lze v rámci poradenství samozřejmě také nabízet. Nikdo neumíme všechno, a někdy proto doporučuji pro danou věc využít služeb jiných pracovišť.

Bez ohledu na to, co děláme, kdo jsme nebo kde žijeme, všichni máme něco společného – narodili jsme se z mámy a táty stejně jako oni. Patříme do určité rodiny. Rodina je systém, který má vliv na to, jak se díváme na svět, jak cítíme, jak myslíme a jednáme. Ovlivňuje kvalitu našich vztahů, zdraví, života. Proto současnou nebo původní rodinu považuji za zdroj možných obtíží i řešení. Nemožné pro mě také je nevidět spojitost mezi psychikou a tělem (psychosomatický pohled) a spirituální rozměr našeho bytí projevující se v přirozeném řádu života.

Vždy respektuji rozhodnutí klienta. Jen on sám ví, co je pro něj v danou chvíli nejpřijatelnější. Na určité úrovni jsou klient a poradce také partneři, kteří se mohou na spolupráci svobodně dohodnout nebo ji odmítnout. Klient nese odpovědnost za svá rozhodnutí, ať už jsou doporučení poradce jakákoliv. Poradce nikdy není víc než klient.

IP