Systémové souvislosti školních potíží dětí – 1

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: 

Obsahem jednodenního semináře je představení východisek metody práce se systémy, jak se jednotlivé prvky systému a případně i systémy ovlivňují a jaká je hierarchie v systémech – vše se zaměřením na školní problematiku a s důrazem na roli učitele ve vztahu učitel-rodič-žák. Dále bude ukázaná práce s typickými vybranými situacemi na škole, a to v obecné rovině problému. Program je také koncipován jako prevence vyhoření se supervizními prvky. Pro realizaci záměrů budou využity zážitkové techniky, přehrávání rolí – modelové situace, přednáška s diskusí. Pracovat se bude rovněž se skupinovou dynamikou a tématy účastníků. Číst více >