Rozvoj sociálně psychologických dovedností v pedagogické praxi

3 x 2 dny pro učitele – Rozvoj sociálně psychologických dovedností v pedagogické praxi.

Seminář je pojatý jako výcvikový program pro učitele, vychovatele a další pracovníky všech stupňů škol. Vychází z metody práce se systémy a s konstelacemi.

Obsah jednotlivých modulů:
1. Dynamika sil působících ve výchovně vzdělávacím procesu; rodinná situace žáka a její vliv na výchovně vzdělávací proces.
2. Zdroje a limity vyplývající z role učitele; podpora a rozvoj osobnosti učitele.
3. Hierarchie vztahů na škole; zakotvení v profesionální roli. Číst více >