Systémové souvislosti romské problematiky – Prevence vztahových konfliktů na škole v národním a kulturním kontextu

Seminář prostřednictvím metody práce se systémy nabídne pohled na proces integrace Romů a dalších menšin ve společnosti, ukáže na vliv „pozitivní diskriminace Romů“ pro rovnováhu ve společenském systému a v systému školy. Představí, jak národní a kulturní kontext ovlivňuje dynamiku sociálně patologických jevů ve třídě, škole nebo v zařízení. Na modelových i konkrétních situacích ukážeme, kde se v oblasti sociálně patologických jevů projevuje vliv rozdílných hodnot a kde se jedná o zástupný problém. Program je také koncipován jako prevence vyhoření se supervizními prvky. Pro realizaci záměrů budou využity zážitkové techniky, přehrávání rolí – modelové situace, přednáška s diskusí. Pracovat se bude rovněž se skupinovou dynamikou a tématy účastníků. Doporučujeme, aby si účastníci přinesli s sebou konkrétní příklady s touto problematikou. Číst více >

Forma:
Seminář je koncipován jako jednodenní zážitkový program a je rozdělen do tří 1,5 hodinových bloků, což obnáší 6 výukových hodin. Program je určen pro učitele ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU, vychovatele, mistry odborné výchovy, výchovné poradce, metodiky prevence, pracovníky PPP nebo SVP a další pedagogické pracovníky a studenty.

Cíl:
1. Poskytnou informace o systémových souvislostech řešení romské problematiky ve společnosti a na škole
2. Vytvořit podporující atmosféru pro sdílení
3. Zprostředkovat osobní zážitek a vhled
4. Motivace ke změně postojů
5. Nastartovat potřebu dalšího profesního růstu
6. Práce s tématy účastníků