Rozvoj psychosociálních dovedností a duševní hygiena

Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: 

Účastníci semináře se seznámí s metodou Focusing, která učí člověka orientovat pozornost na odraz životních situací v tělesném prožívání, učí ho pracovat s pocity tak, aby dovedl pomoci sobě i druhým. Účastníci kurzu se seznámení s teorií, prakticky si pod vedením (provázením) lektorů osvojí metodu práce s vlastními pocity tak, aby ji mohli využívat ve školní práci jako jeden ze způsobů komunikace v zátěžových situacích a v běžném životě jako součást duševní hygieny a prevence vyhoření. Seminář bude realizován v blocích, kde budou kombinovány metody, přednášky, prožitkové techniky, práce ve skupinách a nácvik. Pracovat se bude rovněž se skupinovou dynamikou. Číst více >