Limit změny

Limit osobnostní změny, o níž usilujeme, je kromě vnějších podmínek dán intelektuální úrovní a zejména ochotou omezit se a vzdát se výhod starých(nefunkčních) scénářů, vyplývajících ze systémové loajality. Ta se často projevuje nároky a stížnostmi pozice oběti. Trpět je totiž snazší.