Váhání

Jedním ze znaků loajality dítěte k rodičům (matce, otci) je pocit viny nebo váhání říct si, co od nich doopravdy chce, potřebuje. Když dítě rodičům nechá to jejich (například jejich odpovědnost), je to souhlas s tím, jak to bylo. “Souhlasím se vším” je podmínka dospělosti.

Inspirace

Náš život se odehrává v systémovém rodinném kontextu. Kromě toho je ovlivněn aktuální dobou a společenským děním. Události, které během života zažíváme a prožíváme, mají z určitého pohledu charakter symptomu (například společenského) a mohou nás inspirovat k zamyšlení a následně k porozumění systémovým souvislostem, které tak či tak mají na nás vliv. Je rozdíl nechat se strhnout “velkou myšlenkou” vůdce a zaplatit za to svým životem, nebo porozumět o co jde a v dané situaci ochránit to své, jak je to jen možné.

Rezonance

Když je ŘÁD respektovaný, může člověk v těle zažívat pocit rezonance s proudem života. Když ŘÁD respektovaný není, i to může v těle cítit, když bude chtít.

Něco ze setkání v Brodě 19.11. 2022 – Dynamická rovnováha v systému

Systém je definování hranicí a prvky systému (například rodina, město, stát atd.) Každý prvek systému má tendenci se rozpínat na úkor toho druhého. Když se zjistí, že daný prvek přišel o tuto základní charakteristiku, nebo že nemá sílu se bránit – tj, není přiměřeně agresivní, ostatní jeho místo zaberou. Děti se v pokojíku nebo ve třídě perou, aby si obhájily své zájmy. Běžně se potkáváme s viry, ale když máme obranné látky, neonemocníme. Není to proto, že se s viry domluvíme, aby nás nechaly. Z těch samých důvodů máme na dveřích zámky a armáda tanky.

Jestliže uvěřím

Jestliže uvěřím v existenci boha a v boží plán/záměr, pak také musím přijmout existenci ďábla a jeho záměry. Některé věci a události se mimo tento rámec obtížně vysvětlují a chápou. Systémová rovnováha.

Oznámení

Od roku 2023 bude programy organizovat a mít v režii Aleš Pavelčák. Igor Pavelčák se akcí bude účastnit jen jako host. Stránky i kontakt zůstanou po určitou dobu, jak jsou. To znamená, že akce příštího roku budou k dohledání na stávajících stránkách. Případné platby za akce/programy v příštím roce jsou na nový účet až od ledna 2023. Všechny platby v roce letošním jsou na účet stávající.

Ztráta

Když překročíme určitou hranici, není možné se vrátit zpět, jakkoli by se to jevilo výhodné: potrat, nevěra, výchova, stará/nová práce atd. Když rodiče dětem (politici lidem) příliš povolují/dávají- nebo utahují/nedávají, dojde ke zhroucení původního konceptu, a to nejčastěji za velkých obtíží a ztrát. Motivace pro takové jednání vychází vždy z osobnostních charakteristik jedince s mocí (rodič, šéf, politik…)

Křivda

Když cítíme křivdu, nepomůže ke spokojenému bytí se v ní babrat ani snaha ji vysvětlit. Stejně jako když prožíváme strach, prostě ji máme. Nejlépe je u pocitu křivdy pobýt, dát mu/jí místo. Pak má šanci se přeměnit například na BOLEST.

Počítám s tím

Počítám s tím, že rodiče všechno dětem neříkají a jako rodič i jako dítě to beru na vědomí. Počítám také s tím, že mocní/politici obyčejným lidem všechno neříkají a obraz o realitě o další rozměr nechávám otevřený – jako v rodině. Věci mohou být i jinak, než se jeví.

Přihlaš se!

Pracoval jsem s rodinou, jejichž předci se v Sudetech před válkou přihlásili jako Němci k Říši. Pro Říši byl jeden syn odvedený na frontu a záhy byl zabit. Druhý syn odmítl válku, tak ho pro Říši popravili. Pak se k něčemu přihlaš (nebo si dobře vyber).

Změna/Oznámení

Od roku 2023 bude programy organizovat a mít v režii Aleš Pavelčák. Igor Pavelčák se akcí bude účastnit jen jako host. Stránky i kontakt zůstanou po určitou dobu, jak jsou. To znamená, že akce příštího roku budou k dohledání na stávajících stránkách. Případné platby za akce/programy v příštím roce jsou na nový účet až od ledna 2023. Všechny platby v roce letošním jsou na účet stávající.

Staré věci

Ve 20. a 30. letech odbory v USA ovládala mafie a když bylo potřeba něco- někoho prosadit, svezli se lidi autobusy do místa s buřty a byla stávka. Za socialismu odbory nestávkovaly, nebylo potřeba, odbory a jejich předáci podporovali “jednotnou linii strany a vlády a jejich vedoucích představitelů” (tak na co byly odbory?). Po nedávné protestní akci nespokojených lidí s vládou a vládnutím lidí u moci na Václaváku svolali odboroví předáci svou stávku za – nevíme co doopravdy. Jen víme, že náčelník odborů kandiduje na prezidenta. Staré věci.

Zapletení

Když dítěti “chybí” matka, má tendenci ten deficit kompenzovat v práci, koníčcích, postavení, vztazích… Lepší pro něj i pro jeho okolí je, když se toho požadavku vzdá.

Co jsem radši zapomněl

Podobně jako ve focusing, kde se “zapomenutá” témata bez naší vůle vynořují a zpřítomňují, je možné se prostřednictvím konstelací setkat s tím, co je právě teď nejdůležitější, co odsunujeme, přehlížíme, na co jsme radši zapomněli nebo nedáváme tomu tu patřičnou důležitost (tj. vylučujeme ze systému). Na říjnovém setkání na semináři rodinných konstelací nabízíme téma “Co jsem radši zapomněl”. Nedořešená/zapomenutá témata budeme stavět jako symptom – a uvidíme.

Mocenské rituály

Když se podíváme ZA , uvidíme skutečný příběh oslav narozenin, úmrtí, výročí atd. Umřela anglická královna, představitelka bezohledné koloniální expanze. Už sousedi VELKOU Británii berou jen s výhradami. Co má skutečnou hodnotu trvá v čase a nemění se. Například když žena porodí dítě.

Podle mě!

Chtít věci výhradně podle sebe je popírání nezvratitelné osudovosti a plivání na matku a otce. Opravdová síla je v přijetí a souhlas s omezeními vyplývajícími z toho, odkud jsme přišli.