NEJVYŠŠÍ

Panuje shoda, že ten NEJVYŠŠÍ je jen jeden. Přeme se jen o to, čí. Které ideální lidské nebo nedosažitelné vlastnosti a schopnosti má, a ty pak hájíme, případně šíříme- třeba i mečem. Tak jsme malé děti v zajetí osobního svědomí a systémové loajality ochotni zabíjet i umřít.