4. běh Výcviku v metodě rodinných konstelací

Do výcviku se zájemci přihlašovali a odhlašovali a už je zřejmé, že potřebný počet pro zahájení se nenaplní. Výcvik jako program v této podobě ruším. Připravuji ale novou akci, nejdříve od prázdnin 2018. Všem přihlášeným zájemcům o výcvik dám vědět jako prvním, až celý program připravím.