Alkohol

Pití alkoholu je společensky velmi tolerované. Pijí muži i ženy. Problémy s pitím zaregistruje nejprve nejbližší okolí pijáka. On sám dlouhou dobu nemá s pitím problém, má vždy důvod, proč musí pít. Někdy trvá ale mnoho let, než vznikne potřeba to řešit. Pokud se piják nebo jeho rodina pro změnu rozhodne, je vždy výhodné vyhledat odborníka.

[read more=“Více…“ less=“…méně“]

Pití alkoholu je u nás běžná, tolerovaná a současně podceňovaná věc a to do té míry, že není takovou zvláštností potkat člověka závislého na alkoholu. Pijí muži i ženy. Jsou pijáci, kteří pijí „kvartálně“-tj. chvíli pijí a chvíli abstinují, a ti, co pijí průběžně. Obě varianty jsou hrozné pro lidi, kteří s takovými pijáky žijí. Na rozdíl od ostatních drog, kde nástup problémů bývá dramatický a relativně rychlý, problémy vyplývající z pití alkoholu se často pomalu „vlečou“ mnoho let (pokud se nejedná o pijáky děti, kde nástup bývá razantní). Dochází k devastaci vztahů v rodině i v zaměstnání.

Charakteristické pro pijáky je, že si postupně budují systém obran a zdůvodnění, proč musí pít. Není rozhodující, zdali se jedná o dělníka nebo lékaře, o kuchařku nebo herečku.

Stejně jako u ostatních drog rozhodující význam pro změnu chování pijáka má postavení hranic.

Proč se člověk rozhodl užívat nebo zneužívat alkohol je možné řešit až po té, co pijan začne abstinovat. Bohužel se velmi často jedná v rodinách pijáků o tzv. spoluzávislost. Proto je důležité pracovat také s rodinou pijícího člena. Motivací pro léčbu bývá ztráta zaměstnání nebo rodiny. Pokud se však překročí určitá hranice, není již cesty od pití zpět. Vyplatí se proto problémy s pitím řešit co nejdříve. Výhodné pro to je vyhledat odborníka.

Existuje ambulantní a pobytová léčba. Léčebné pobyty jsou na speciálních odděleních v nemocnicích nebo psychiatrických léčebnách. Je také možné docházet do svépomocné skupiny „AA“ (anonymní alkoholici). Ambulantní péči poskytují specializovaní lékaři nebo terapeuti.

Pro tuto oblast nabízím ambulantní poradenství pro problémové pijáky, závislé na alkoholu a jejich rodinné příslušníky (partnery, rodiče, prarodiče, děti).

[/read]