Intitut prostituce

Koncentrovaným projevem moci žen nad muži a primitivizmu mužské sexuality je institut ženské prostituce. Muži chodí za ženami realizovat sex, aniž by k tomu předem potřebovali být zamilovaní, nebo se se ženou znali. Výrazem této moci je také to, že ne zřídka muži za kněžkami lásky přicházejí jen pro “pochování” (od matek). Ženy to “vědí” a vydělávají na tom veřejně. Ženy si kupují sex a “lásku” skrytě.