Novinka?

Virtuální realita není žádná novinka. Děti obvykle tvoří novou realitu, když vyprávějí rodičům o své účasti na dění ve škole nebo při konfliktu se sourozencem. Jedna a ta samá událost partnerského konfliktu různě vyznívá z podání muže i ženy. O sobě máme většinou tendenci to “špatné”, co k nám ale také patří, nesdělovat. Naše i historické příběhy jsou zkreslené vlivem rodinných tabu a systémové loajality. Stejně jsou zkreslené příběhy současného dění ve světě. Tělo, naše tělesná moudrost, nám může být k dispozici z virtuální reality vystoupit.