Proti nebo “a” – vylučování ze systému má závažné následky na celý systém

Židi proti Nežidů, Nežidi proti Židům, očkovaní proti neočkovaným, neočkovaní proti očkovaným, komunisti proti nekomunistům…
Židi a Nežidi. očkovaní a neočkovaní…