Systémové souvislosti – vina

Když vina není přijatá (když není uznaná nebo se jí člověk/společnost vyhne/nebo se mu umožní, aby se jí vyhnul), vzniká v systému nerovnováha. To má systémový důsledek v tom, že se událost spojená s touto vinou musí v nějaké formě opakovat. Platí to u jedince i u společenských systémů. Dnes – 25.února 2021 “slavíme” výročí Vítězného února z roku 1948.