Zapletení

Když dítěti “chybí” matka, má tendenci ten deficit kompenzovat v práci, koníčcích, postavení, vztazích… Lepší pro něj i pro jeho okolí je, když se toho požadavku vzdá.