Ještě něco o OBĚTI

Někdy je pozice oběti “pomsta” (výčitka) dítěte za to, co podle něj mělo, ale nedostalo, od rodičů. Jindy je to systémová loajalita ve smyslu: “Všichni v rodině jsme trpěli (nebo způsobili utrpení), tak já taky”, ať se jedná o jakoukoliv událost z minulosti nebo současnosti. Pozice oběti dává nositeli “jistotu”: “Já jsem ten, komu se křivdí (stala křivda), tedy jsem NĚKDO, podívejte se!”