Množina a prvek

“Nemůžeme popsat množinu, když jsme jejím jedním prvkem”. Proto nemůžeme nikdy doopravdy porozumět fungování světa a proto jsou všechny pokusy o to marnost a proto co platilo včera, dnes ne, a zítra to bude zase jinak. I na porozumění systémovým vlivům z naší rodiny potřebujeme “někoho” vně.