Mírové soužití v multikulturní a mnohonárodnostní společnosti

Mírové soužití Sudetských Němců a Čechů, Maďarů a Rakušanů v Rakousku – Uhersku, Rusů a Ukrajinců, Arménů a Turků, Španělů a Katalánců, Angličanů a Irů, křesťanů a muslimů, Židů a Arabů, Číňanů a Tibeťanů, Srbů a Chorvatů…