Nemám obavu

Nemám obavu, že ten, kdo směřuje aktivně ke svému uplatnění v životě, se na konec neuplatní, i když se letos nedostal na školu, kterou si vybral (mu vybrali rodiče). Nevíme, možná je to právě tohle pro něj to nejlepší, co ho mohlo potkat. Nepůjde na gympl, vyučí se a založí si úspěšnou firmu a nebude se muset stresovat jako učitel ve škole nebo jako doktor. Nebo se brzo vdá a pak v dětech a v péči o rodinu najde svůj neviděný smysl.