Odpovědnost 2

Není možné uspořádat si svůj vztah s matkou a otcem, dokud se nevypořádáš se svou odpovědností za vztahy k partnerům, k dětem, k práci atd.