Otroci a otrokáři

Jedním z důvodů, proč v roce 1968 Československo obsadily vojska Varšavské smlouvy (hlavně Sovětského svazu) bylo to, že českoslovenští generálové se začali bouřit proti sovětské doktríně, v níž se počítalo s tím, že po napadení Západu bude prostor střední Evropy zničen jadernými zbraněmi – v zájmu “většího dobra”. Byl to výraz absolutního pohrdání vazalskými státy- “otroky”. Stejně tak Hitler v zájmu své “velké vize” zneužil vlastní a zotročil a zavraždil miliony lidí. I dnes, v zájmu “ušlechtilé ideje”, se tento proces děje. Typické pro takový projekt je to, že “odpůrci” jsou stigmatizování a “národ” má hluboké přesvědčení o správnosti, které se ale za relativně krátký čas ukáže jako katastrofa.