Rodinné konstelace 10.4.2021

Pokud nenastanou vírové překážky, rodinné konstelace se uskuteční jako jednodenní 10.4.2021 -viz inzerce. Zájemci hlaste se. O případném dalším budeme informovat na stránkách nebo osobně přihlášeným.