Seminář pro veřejnost – Zdravá strava

Datum konání

20. 09. 2017    
16:30 - 18:30

Místo

Typ události

Interaktivní beseda metodou rodinných konstelací
Seminář bývá tématicky zaměřený a je určený pro každého, kdo má o dané téma zájem. Možné souvislosti ukazujeme na modelových situacích, pracujeme také s konkrétními příběhy účastníků.
Beseda je od 16,30 do 18,30 hodin

Místo: Mateřídouška, Mateřské centrum v Hejnicích
Přihlášky, informace:
tel. 730 821 875 ; info.materidouska@seznam.cz

CENA: 70,- Kč, Cena pro předem přihlášené – 50,- Kč

Rodinné konstelace a práce se systémy umožňují uvidět hluboké souvislosti našich životních osudů. Toto poznání nám dává šanci žít plněji a spokojeněji svůj život. Semináře se dotýkají témat tak, jak je život přináší, a jsou určeny dospělým. Ambicí není podat “dokonalý” výklad a rozbor daného tématu, ale nabídnout účastníkům, jak se například násilí v rodině, drogový problém, úrazy a nemoce, neplodnost, pracovní nebo partnerské konflikty, těžké osudy atp. jeví z pohledu rodinných konstelací.

Další termíny rodinných konstelací:

Co jsou rodinné konstelace

Bez ohledu na to, co děláme, kdo jsme nebo kde žijeme, všichni máme něco společného – narodili jsme se z mámy a táty stejně jako oni. Patříme do určité rodiny. Rodina je systém, který má vliv na to, jak se díváme na svět, jak cítíme, jak myslíme a jednáme. Ovlivňuje kvalitu našich vztahů, zdraví, života. […]