Systémová rovnováha

Nastolení úplné rovnováhy v systému není možné a nakonec ani žádoucí. Nerovnováha je podmínkou pohybu vpřed, i když se nám naše prožitá životní zkušenost aktuálně nezamlouvá a nejsme s to uvidět celý její význam a důsledky.