Rigidita systému

Přestože všechny příznaky- symptomy ukazují na to, že systém (společnost, rodina, firma, osobnost atd.) nefunguje- to znamená že je v sytému nerovnováha projevující se například u člověka nemocí, má systém paradoxně tendenci pokračovat v nefunkčním scénáři. Změna by totiž znamenala revizi systémových pravd, odhalení a přerozdělení odpovědnosti osob za daný stav a pojmenování skutečných záměrů jednotlivých protagonistů.