Změna je možná jen v čase

Stejně jako se dítě učí postupně, stejně jako obilí zraje postupně, tak usilování o nastolení rovnováhy v rodinném systému a odkrývání rodinných tajemství a systémového zapletení jedince se odehrává jen postupně, krok po kroku. Stejné události a témata mají v různé etapě práce na sobě jiný význam. Je důležité se již k „probraným“ tématům opakovaně vracet, aby se mohl ukázat celý význam a vztahové souvislosti dané události.