Dehonestace učitelů z nejvyšších pozic

Tím, že vláda nutí učitele testovat děti ve škole, na ně přehazuje svou odpovědnost za svá rozhodnutí. Zloba na vládu se tak realizuje na škole/učitelích. Sama současná vláda udělala z učitelů “vytěrače nosů” a také tím je odsoudila k neúctě a nerespektování ze strany mnoha rodičů, jakkoliv veřejně “usiluje” o zlepšení neutěšeného postavení učitelů v očích veřejnosti. Jedná se o zneužití škol a učitelů. Vláda je odpovědná za rozpoutání nové “války” mezi rodiči a učiteli, kde ale oběťmi jsou stále děti.