Málo odolné děti – zneužité děti

Asistenti pedagoga na školách, ADHD, dys… a úlevy vytvářejí iluzi dítěti, ale zejména pro rodiče, že jejich dítě je výjimečné, a proto mají nárok na…Děti mají ale své symptomy kvůli rodičům a ti se zbavují své odpovědnosti prostřednictvím vnějších požadavků „pro mé dítě“. V tom smyslu jsou děti zneužité rodiči k zakrytí jejich odpovědnosti za to, co se děje dítěti. Tato „péče“ vede i děti ke vzdání se vlastní odpovědnosti, nárokům získat pro sebe víc (= na úkor ostatních), a tak není divu, že mají „deprese“. Takový systém není možné nejen financovat, natož zabezpečit pro každého žáka vlastního asistenta a psychologa. Navrhuji zrušit asistenty, peníze dát kuchařkám a uklízečkám ve škole a nemilosrdně zatížit odpovědností rodiče a nedopustit, aby se jí vyhnuli, jestli jim jde doopravdy o zdar jejich dítěte.