Umělá inteligence

Můžeme předpokládat, že UI nezajímají, ve smyslu vyřešení, člověčí problémy a mocenské ambice jednotlivců nebo států. Ale skrze chamtivost jednotlivců odsune stranou všechny, kdo by ji chtěl držet na uzdě a stvoří (tvoří!) svůj svět, bez ohledu na to, co se stane s lidmi. Bez ohled přitom není bezohlednost, protože to nemá žádnou emocionální úroveň. Pokud bychom UI brali jako symptom společenského dění, je tím akcentovaný princip: “Každý sám, každý s tím svým.”