Modelové konstelace v Maitrei: Kamarádím s bývalým – NO A CO?

Modelové konstelace v Maitrei: Kamarádím s bývalým - NO A CO?

Datum konání

13. 11. 2017    
18:00 - 20:00

Místo

Typ události

Slovo: Co je završeno, nepokračuje. Co bylo spojeno poutem, je navždy naší součástí a vyžaduje to respekt. Není ale možné být součástí dvou systémů, aniž by to nevytvářelo napětí. To nové má přednost  před starým. Staré neskončené věci jsou překážkou novým. V partnerství je ve hře také sex a kontext dění. 

Nejčastější motivací, proč lidi chodí na rodinné konstelace, bývá potřeba prožívat svůj osobní, rodinný život i pracovní život tak, jak si představují. A rodinné konstelaci si vybrali ze všech možností jako tu cestu. Pak si staví osobní konstelace.

Vedle osobních konstelací je možné stavět také modelové konstelace na konkrétní témata, jak je život přináší. Modelové konstelace mají výhodu v tom, že ukazují systémové souvislosti bez osobních- často limitujících souvislostí, a to může následně působit mnohem intenzivněji. Na minimum je eliminovaná skrytá loajalita protagonisty „nezradit“ rodinná tajemství.  Je to „bezpečnější“. Oslovují ale účastníky stejnou silou jako běžné konstelace.

V interaktivní besedě na vypsané téma budou mít účastníci možnost uvidět pestrost příběhů s pojených s daným tématem. Kromě konstelací bude také výklad a komentář k systémovým souvislostem toho, co se v konstelaci odehraje. To obvykle mívá pro řadu účastníků zásadní význam pro pochopení vlastních zapletení.

Například bude model:
Žena se schází se svým kamarádem z práce
Žena/muž  byl nevěrný. Partneři spolu zůstali. Partner se schází na kafe s kamarádkou/kamarádem
Partneři se rozešli. Jeden z partnerů cítí křivdu. Scházejí se kvůli dětem.
Partneři se rozešli, mají spolu děti. Oba uznali svůj díl odpovědnosti. Scházejí se pro řešení problémů s dětmi
Lhal jsem, že jsem s kamarády a byl jsem u milenky. Provalilo se to. Teď zase chci chodit za kamarády. 

Nápady účastníků jsou vítány. V rámci semináře bude prostor pro jednu osobní konstelaci na vypsané téma.

Je dobré, když účastníci mají zkušenost s procesem rodinných konstelací. Důležitější ale je být otevřený nahlédnout, co je „ZA“.

Cena: 300,-Kč, platba na místě.

Informace a kontakt: Igor Pavelčák; tel.: 7282022618;  www.poradna-rodina.org

 

 

Další termíny rodinných konstelací:

Co jsou rodinné konstelace

Bez ohledu na to, co děláme, kdo jsme nebo kde žijeme, všichni máme něco společného – narodili jsme se z mámy a táty stejně jako oni. Patříme do určité rodiny. Rodina je systém, který má vliv na to, jak se díváme na svět, jak cítíme, jak myslíme a jednáme. Ovlivňuje kvalitu našich vztahů, zdraví, života. […]