Rodinné konstelace v Maitrei – Co se skrývá alergií?

Rodinné konstelace v Maitrei - Co se skrývá alergií?

Datum konání

24. 10. 2016    
18:00 - 20:00

Místo

Typ události

V interaktivní besedě bude možné vidět pestrost toho, odkud daný problém přichází. Otevřeme otázky na téma: Co se skrývá za onemocněním?Jak se symptomem pracovat? Co nám tělo říká, když se daný problém objeví?

Za symptom v našem pojetí považujeme buď jednání, nebo stav, který pro daný systém představuje něco, co by se dalo nazvat „PROBLÉM“. Na druhou stranu symptomem může být také to, co daný systém považuje za TO SPRÁVNÉ, ale člověku to přináší spíše komplikace.

Symptom má dvě funkce: Zakrývací a upozorňovací. Zakrývá skrytou podstatu tím, že na sebe upozorňuje, poutá pozornost. Okolí se tak častěji stará o symptom a jeho nositele nevidí.
Když je člověk nemocný, má jít k lékaři nebo k někomu, kdo mu pomůže například vyléčit se z angíny. Každý také ale cítí, že se NĚCO děje. Symptom tak upozorňuje, že jde o narušení rovnováhy v systému.

Na tomto večeru můžete vidět nejen pestrost toho, odkud daný “problém” přichází, ale na vlastní kůži také zažít sílu loajality projevovanou v symptomu. Kromě toho ukážeme, jak je možné se symptomem pracovat. V rámci semináře bude prostor pro jednu osobní konstelaci na vypsané téma.

Je dobré, když účastníci mají zkušenost s procesem rodinných konstelací. Důležitější ale je být otevřený nahlédnout, co je „ZA“.

Cena: 300 Kč
Kontakt: Igor Pavelčák, 728022618

Další termíny rodinných konstelací:

Co jsou rodinné konstelace

Bez ohledu na to, co děláme, kdo jsme nebo kde žijeme, všichni máme něco společného – narodili jsme se z mámy a táty stejně jako oni. Patříme do určité rodiny. Rodina je systém, který má vliv na to, jak se díváme na svět, jak cítíme, jak myslíme a jednáme. Ovlivňuje kvalitu našich vztahů, zdraví, života. […]