V zajetí dětských představ

Život a prožívání dítěte se odehrává v lineární kauzalitě, podmíněnosti -tj. stalo se -nestalo. V dětské naivitě “nic neví” a bere, co se mu říká. Dospělý člověk je s to vidět svůj příběh v kontextu a jednotlivé životní události v souvislostech. Dokud si nepřipustíme, že “všechno může být jinak”, zůstáváme v loajalitě, v dětské slepé lásce, navždy dětmi.