Zeměkoule

Zeměkoule má jádro- základ, a pak různé vrstvy až k povrhu. Když se uvnitř Země nahromadí napětí, něco se pohne. Například vybuchne sopka, nebo nastane zemětřesení. Stejně je to s naším životem. Máme každý svůj základ, různé vrstvy historických souvislostí, a také, když se uvnitř nás nahromadí napětí, něco se stane. Kdo si postaví dům u sopky a počítá s tím, že se nic nestane, nežije v realitě. Země, a my s ní, se pohybuje v prostoru, kterému není možné beze zbytku porozumět a který vše přesahuje.