Boj

Bojovat se svými “špatnými” vlastnostmi je jako řezat větev, na které právě stojíme. Výhodnější je pracovat soustavně na změně, a to do té míry, jak je to možné. Předpokládá to kromě dalšího vědomý a uvědomovaný proces -zejména omezit se. (Například: nevolám dětem na tábor, nekoupím si domů sladkosti/alkohol, přijdu vždy včas, zřeknu se “výhody” na úkor druhého atd.).